ZÁPADOČESKÉ MUZEUM V PLZNI / MULTIMEDIÁLNÍ PREZENTACE / 2003