ČESKÝ ADIKTOLOGICKÝ INSTITUT / LOGO, CORPORATE IDENTITY / 2008