CENTRUM ADIKTOLOGIE UNIVERZITY KARLOVY / PROPAGAČNÍ MATERIÁLY KONFERENCE PRIMÁRNÍ PREVENCE / 2007