ZÁPADOČESKÉ MUZEUM V PLZNI / LOGO, CORPORATE IDENTITY – nerealizováno / 2004