ČESKÁ FILHARMONIE / PROPAGAČNÍ MATERIÁLY, BULLETIN, PROGRAM / 2000